Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Kim Liên 2020

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Kim Liên, Hà Nội.

Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Kim Liên 2020

Bài 2. Tìm cấp số nhân có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của hai số hạng còn lại bằng 72.

Bài 3. Ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng có tổng là 15. Nếu bớt một đơn vị ở số thứ hai và giữ nguyên các số còn lại, ta được một cấp số nhân. Tìm ba số đó.

Bài 4. Tìm một cấp số nhân có bốn số hạng biết tổng bốn số đó bằng 15 và tổng các bình phương của chúng bằng 85.

De cuong on tap ki 2 lop 11 mon Toan THPT Kim Lien 2020

>> TẢI ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Kim Liên 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!