Đề cương ôn tập kì 2 lớp 6 môn Toán 2020 - THCS Thanh Liệt

Hướng dẫn ôn tập học kì 2 năm học 2019 - 2020 môn Toán trường THCS Thanh Liệt gồm 2 phần: lý thuyết và bài tập cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 2 lớp 6 môn Toán 2020 - THCS Thanh Liệt

Bài 3 : Bài kiểm tra toán của lớp 6A sau khi chấm xong được xếp thành 3 loại: số bài loại giỏi bằng tổng số bài, số bài loại khá bằng 2 tổng số bài. Số bài loại trung bình là 9 bài

a. Tính số bài kiểm tra của lớp 6A?

b. Tính tỷ số phần trăm của số bài loại giỏi so với tổng số bài của cả lớp?

Bài 4: Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán số mét vải. Ngày thứ hai bán ở số mét vải còn lại. Ngày thứ ba bán nốt 40 mét vải, tính tổng số mét vải cửa hàng đã bán.

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

De cuong on tap ki 2 lop 6 mon Toan 2020 - THCS Thanh Liet

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 6 môn Toán 2020 - THCS Thanh Liệt

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!