Đề cương ôn tập kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.

Đề cương ôn tập kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành

Câu 6: Khi gieo xúc xắc, các kết quả gồm mặt 3 chấm, mặt 4 chấm và mặt 5 chấm là các kết quả thuận lợi cho biến cố nào dưới đây?

A. Mặt xuất hiện có số chấm lẻ.

B. Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 6.

C. Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 2.

D. Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 2 và nhỏ hơn 6.

Câu 7: Bảng thống kê sau thể hiện số bút màu có trong một chiếc ngăn kéo.

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247