Đề cương ôn tập kì 2 lớp 8 môn Toán - THCS Việt Nam-Angieri 2021

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán của trường THCS Việt Nam-Angieri (Quận Thanh Xuân) năm học 2020 - 2021 gồm các nội dung như sau:

Đề cương ôn tập kì 2 lớp 8 môn Toán - THCS Việt Nam-Angieri 2021

Bài 16: Một xí nghiệm dệt thảm được giao làm một số thảm xuất khẩu trong 20 ngày. Xí được giao còn làm thêm được 24 chiếc nữa. Tính số thảm mà xí nghiệp làm trong 18 ngày?

Bài 17: Nếu hai vòi nước chảy cùng vào một bể chứa không có nước thì sau 1h30' đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 15 phút rồi khóa lại, mở vòng thứ hai chảy tiếp 20 phút thì sẽ được 1/5 bể. Hỏi năng suất của vòi 1 là bao nhiêu và nếu chảy riêng sau bao lâu vòi 1 chảy đầy bể?

De cuong on tap ki 2 lop 8 mon Toan - THCS Viet Nam-Angieri 2021

De cuong on tap ki 2 lop 8 mon Toan - THCS Viet Nam-Angieri 2021

De cuong on tap ki 2 lop 8 mon Toan - THCS Viet Nam-Angieri 2021

De cuong on tap ki 2 lop 8 mon Toan - THCS Viet Nam-Angieri 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 8 môn Toán - THCS Việt Nam-Angieri 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!