Đề cương ôn tập kì 2 lớp 9 môn Lý - THCS Thăng Long 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn vật lý lớp 9 năm học 2020 - 2021 trường THCS Thăng Long gồm 2 phần: lý thuyết và bài tập tham khảo.

Đề cương ôn tập kì 2 lớp 9 môn Lý - THCS Thăng Long 2021

Bài 1: Dựng ảnh của vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh có kích thước nhỏ hơn vật? Lớn hơn vật?

Bài 2:  Một TKHT tiêu cự f= 10cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 10cm .

a) Vẽ ảnh của vật?

b) Nếu di chuyển vật đi 2cm thì tính chất của ảnh thay đổi thế nào? (Xét trong 2 trường hợp:  vật dịch ra xa TK và vật dịch lại gần TK) 

De cuong on tap ki 2 lop 9 mon Ly - THCS Thang Long 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 9 môn Lý - THCS Thăng Long 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!