Đề cương ôn tập kì 2 môn Anh lớp 7 năm 2021 - THCS Long Toàn

Nội dung đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2020 - 2021 của trường THCS Long Toàn như sau:

Đề cương ôn tập kì 2 môn Anh lớp 7 năm 2021 - THCS Long Toàn

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.

=> In spite of ......

2) Mary could not go to school because she was sick.

=> Because of ....

3) Although the weather was bad, she went to school on time.

=> Despite ....

De cuong on tap ki 2 mon Anh lop 7 nam 2021 - THCS Long Toan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 môn Anh lớp 7 năm 2021 - THCS Long Toàn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!