Đề cương ôn tập môn Toán kì 1 lớp 7 THCS Giáp Bát 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2019 - 2020.

Đề cương ôn tập môn Toán kì 1 lớp 7 THCS Giáp Bát 2019

Câu 3. Tỉ lệ thức là gì? Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Câu 4. Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm? Cho ví dụ.

Câu 5. Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận?

De cuong on tap mon Toan ki 1 lop 7 THCS Giap Bat 2019

De cuong on tap mon Toan ki 1 lop 7 THCS Giap Bat 2019

De cuong on tap mon Toan ki 1 lop 7 THCS Giap Bat 2019

De cuong on tap mon Toan ki 1 lop 7 THCS Giap Bat 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập môn Toán kì 1 lớp 7 THCS Giáp Bát 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!