Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 giữa kì 1 - THCS Ngô Sĩ Liên 2020

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 giữa kì 1 - THCS Ngô Sĩ Liên 2020 được cập nhật chi tiết trong bài, các em học sinh tham khảo.

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 giữa kì 1 - THCS Ngô Sĩ Liên 2020

Bài 4. Giải các bài toán sau:

a) Số bi của ba bạn Hà, Bảo, Chi tỉ lệ với 3,4,5. Biết số bi của Bảo nhiều hơn số bị của Hà 15 viên bi. Tính số bi nhà mỗi bạn có.

b) Một lớp học có 32 học sinh gồm ba loại học lực: giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh học lực trung bình bằng 2/9 số học sinh học lực giỏi và số học sinh học lực khá bằng 5/2 số học sinh học lực trung bình. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó.

De cuong on tap mon Toan lop 7 giua ki 1 - THCS Ngo Si Lien 2020

De cuong on tap mon Toan lop 7 giua ki 1 - THCS Ngo Si Lien 2020

De cuong on tap mon Toan lop 7 giua ki 1 - THCS Ngo Si Lien 2020

De cuong on tap mon Toan lop 7 giua ki 1 - THCS Ngo Si Lien 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 giữa kì 1 - THCS Ngô Sĩ Liên 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!