Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Trưng Vương 2021

Đề cương ôn thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Trưng Vương năm học 2021 - 2022 gồm phần Lý thuyết và Một số bài tập tham khảo.

Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Trưng Vương 2021

Bài 8: Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng tham gia trồng cây. Biết mỗi học sinh lớp 7A trồng được 4 cây, mỗi học sinh lớp 7B trồng được 5 cây, mỗi học sinh lớp 7C trồng được 3 cây.Số cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được tỉ lệ với 6; 8; 5. Tính số học sinh mỗi lớp biết số học sinh lớp 7A ít hơn hơn số học sinh lớp 7C là 5 học sinh.

De cuong on thi giua ki 1 lop 7 mon Toan - THCS Trung Vuong 2021

De cuong on thi giua ki 1 lop 7 mon Toan - THCS Trung Vuong 2021

De cuong on thi giua ki 1 lop 7 mon Toan - THCS Trung Vuong 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Trưng Vương 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!