Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 10 năm 2022

Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 10 năm 2022 chi tiết như sau:

Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 10 năm 2022

2. Lương tâm

a. Khái niệm Lương tâm

- Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh đạo đức của bản thân trong mối quan
hệ với người khác và xã hội.

- Lương tâm tồn tại ở hai dạng đó là: lương tâm thanh thản và lương tâm cắn rứt, lương tâm dù ở trạng thái nào cũng có ý nghĩa đối với cá nhân.

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 10 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 10 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 10 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 10 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 10 nam 2022 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 10 năm 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!