Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 11 năm 2022

Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 11 năm 2022 đề gồm 6 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 11 năm 2022

3) Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa.

+ Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền ; giữ gìn trật
tự, an toàn xã hội.

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 11 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 11 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 11 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 11 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 11 nam 2022

De cuong on thi hoc ki 2 THPT Le Loi mon GDCD 11 nam 2022 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn thi học kì 2 THPT Lê Lợi môn GDCD 11 năm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247