Đề cương ôn thi môn Anh kì 1 lớp 7 THCS Tân Bình 2019

Dưới đây là đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Trường THCS Tân Bình, TP.HCM năm học 2019-2020.

Đề cương ôn thi môn Anh kì 1 lớp 7 THCS Tân Bình 2019

I. LISTEN: Listen and decide whether the statements are true or False. (1 pt)

L1(Listen)

1. Lan‟s English book is still at home ……………..

2. School to Lan‟s house is 300 kilometers …………….

3. The movie theater is in the center of Ha Noi ……………..

4. School to the movie theater is three meters ..……...…….

L2 (Listen & read)

1.Hoa‟s family name is Phan ……………..

2. Hoa is thirteen years old ……....……..

3. Hoa lives at 13 Tran Hung Dao street ……………..

4. Hoa is talking to her teacher, Miss Lien …………..

De cuong on thi mon Anh ki 1 lop 7 THCS Tan Binh 2019

>>> TẢI TOÀN BỘ ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn thi môn Anh kì 1 lớp 7 THCS Tân Bình 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!