Đề cương thi học kì 1 năm 2021 lớp 12 môn GDCD - THPT Xuân Đỉnh

Trường THPT Xuân Đỉnh hướng dẫn học sinh lớp 12 nội dung đề cương thi học kì 1 năm 2021 - 2022 lớp 12 môn GDCD

Đề cương thi học kì 1 năm 2021 lớp 12 môn GDCD - THPT Xuân Đỉnh

Câu 43. Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện, pháp luật bắt nguồn từ đâu?

A. Từ cuộc sống ở đô thị.

B. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. Từ thực tiễn đời sống xã hội.

D. Từ yêu cầu bảo vệ môi trường.

De cuong thi hoc ki 1 nam 2021 lop 12 mon GDCD - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương thi học kì 1 năm 2021 lớp 12 môn GDCD - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!