Đề cương thi KSCL đầu năm 2021 lớp 7 môn Anh - THCS Hai Bà Trưng

Đề cương ôn tập kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 2022 lớp 7 môn Tiếng Anh của trường THCS Hai Bà Trưng, TP Phúc Yên.

Đề cương thi KSCL đầu năm 2021 lớp 7 môn Anh - THCS Hai Bà Trưng

III. * The conditional entence-type 1: Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện diễn tả những điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại

Eg: If you use less paper, you will save a lot of trees.

If+S+V (present simple), S + will/ won't + V

if- clause (MĐ điều kiện) main clause (MĐ chính)

- Mệnh đề chính có thể đứng trước mệnh đề điều kiện

De cuong thi KSCL dau nam 2021 lop 7 mon Anh - THCS Hai Ba Trung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương thi KSCL đầu năm 2021 lớp 7 môn Anh - THCS Hai Bà Trưng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247