Đề giữa học kì 2 lớp 7 môn Anh 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Anh lớp 7 của sở giáo dục Bắc Ninh, đề thi gồm 2 trang như sau:

Đề giữa học kì 2 lớp 7 môn Anh 2023 - Sở GD Bắc Ninh

III. Choose the best answer among A, B, C, or D to complete the sentences. (1.5 pt)

2. You ........... cross the street when the light is red.

3. "How far is it from

4. You should walk across the street.......... the zebra crossing.

5. .............the film was gripping, and Tom slept from beginning to end.

6. All of us have to obey ............. strictly.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De giua hoc ki 2 lop 7 mon Anh 2023 - So GD Bac Ninh

De giua hoc ki 2 lop 7 mon Anh 2023 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề giữa học kì 2 lớp 7 môn Anh 2023 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247