Đề giữa học kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2022 - 2023 của sở giáo dục Bắc Ninh, đề thi gồm 2 trang như sau:

Đề giữa học kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Bắc Ninh

3. The daughters make a plan to bring their parents abroad.

4. The film receives a lot of positive reviews.

II. You will hear a man talking about the Star Language School. Listen and choose the best option A, B, C or D to complete the sentences. You will listen TWICE. (1.0 pt)

1. The library is on the .......... floor.

A. third     B. first    C. basement      D. second

De giua hoc ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Bac Ninh

De giua hoc ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề giữa học kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247