Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Nguyễn Văn Côn 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Côn, tỉnh Tiền Giang năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi trắc nghiệm xem chi tiết phía dưới.

Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Nguyễn Văn Côn 2022

A. Rewrite the following sentences, beginning as shown, without changing their meaning.
(1.0 point).

1. Once Tom didn't like dogs and cats, but now he does

→Tom didn't

2. He tried his best in the final test, but the result was not as good a Shopped

1. If you want to learn how to play a simple. (music)

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De giua ki 1 lop 10 mon Anh - THPT Nguyen Van Con 2022

De giua ki 1 lop 10 mon Anh - THPT Nguyen Van Con 2022

De giua ki 1 lop 10 mon Anh - THPT Nguyen Van Con 2022

De giua ki 1 lop 10 mon Anh - THPT Nguyen Van Con 2022

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Anh - THPT Nguyễn Văn Côn 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247