Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 lớp 10 môn Toán có đáp án chi tiết trường THCS THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

Câu 6. Thống kê tại một trung tâm mua sắm có 18 gian hàng bán quần áo, 12 gian hàng bán giày dép và 26 gian hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Hỏi có bao nhiêu gian hàng bán cả quần áo và giày dép?

A. 24.       B. 30.             C. 4.                 D. 6.

Câu 7. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

De giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THCS THPT Luong The Vinh

De giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THCS THPT Luong The Vinh

De giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THCS THPT Luong The Vinh

Đáp án Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

De giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THCS THPT Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247