Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Hướng Hóa (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hướng Hóa dưới đây

Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Hướng Hóa

Câu 6: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Hôm nay là thứ mấy?

B. Việt Nam là một nước thuộc Châu Á.

C. Các bạn hãy đọc đi!

D. An học lớp mấy?

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

 Đáp án Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Hướng Hóa

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Huong Hoa (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Hướng Hóa (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247