Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THPT Phan Ngọc Hiển được cập nhật ngay tại đây.

Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không là một mệnh đề toán học?

A. Nếu hình thang ABCD nội tiếp đường tròn thì hình thang đó cân.

B. Các số nguyên tố đều là số lẻ.

C. Nếu bạn Minh chăm chỉ thì bạnMinh sẽ thành công.

D. Sổ 2025 chia hết cho 5.

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

 Đáp án Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De giua ki 1 lop 10 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 10 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247