Đề giữa kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Toán - THPT Nguyễn Trãi

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Trãi dưới đây.

Đề giữa kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Toán - THPT Nguyễn Trãi

Câu 5: Cho hai hình bình hành ABCD và ABMN không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi I và I' lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABMN. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?.

A. II'//(BDN)

B. II'//(CMN)

C. II'/(ADN)

D. II'//(BCM).

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De giua ki 1 lop 11 nam 2022 mon Toan - THPT Nguyen Trai

De giua ki 1 lop 11 nam 2022 mon Toan - THPT Nguyen Trai

De giua ki 1 lop 11 nam 2022 mon Toan - THPT Nguyen Trai

De giua ki 1 lop 11 nam 2022 mon Toan - THPT Nguyen Trai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Toán - THPT Nguyễn Trãi

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247