Đề giữa kì 1 lớp 12 môn Sinh 2022 - THPT Thanh Bình

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thanh Bình, Vĩnh Long năm học 2022 - 2023, đề thi gồm 32 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

Đề giữa kì 1 lớp 12 môn Sinh 2022 - THPT Thanh Bình

Câu 20. Trên một cảnh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH.

Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABCDEDEFGH. Dạng đột biển đó là

Cầu 19. Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả

Câu 25. Bằng phương pháp tứ bội hoá, từ hợp tử lưỡng bội kiểu gen Aa có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen là

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De giua ki 1 lop 12 mon Sinh 2022 - THPT Thanh Binh

De giua ki 1 lop 12 mon Sinh 2022 - THPT Thanh Binh

De giua ki 1 lop 12 mon Sinh 2022 - THPT Thanh Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 12 môn Sinh 2022 - THPT Thanh Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247