Đề giữa kì 1 lớp 8 môn Anh 2022 - THCS Bình Châu

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm học 2022 - 2023 trường THCS Bình Châu gồm có 3 trang như sau:

Đề giữa kì 1 lớp 8 môn Anh 2022 - THCS Bình Châu

I. Choose the correct answer by circle the letter A, B, C or D (2ms)

11. He doesn't mind ........

12. Teenagers enjoy.....to music and .

13. There are 54 ethnic .......

14. People in the countryside live .......

15. I love the people in my village. They are so.........

16. A journalist usually lives a ....

De giua ki 1 lop 8 mon Anh 2022 - THCS Binh Chau

De giua ki 1 lop 8 mon Anh 2022 - THCS Binh Chau

De giua ki 1 lop 8 mon Anh 2022 - THCS Binh Chau

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 8 môn Anh 2022 - THCS Bình Châu

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247