Đề giữa kì 1 lớp 8 môn Văn 2022 - THCS Nguyễn Thị Định

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2022 - 2023 trường THCS Nguyễn Thị Định gồm 3 câu như sau:

Đề giữa kì 1 lớp 8 môn Văn 2022 - THCS Nguyễn Thị Định

a) Nêu xuất xứ của văn bản chứa đoạn trích trên. (0,5 đ)

b) Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản đó. (0,5 đ)

c) Em hãy viết một đoạn văn (6 đến 8 câu) để trình bày cảm nhận của em về tình mẫu từ
trong đoạn trích trên. (2,0 đ)

Câu 2. (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

De giua ki 1 lop 8 mon Van 2022 - THCS Nguyen Thi Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 8 môn Văn 2022 - THCS Nguyễn Thị Định

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247