Đề giữa kì 1 lớp 8 năm 2022 môn Vật lý - Huyện Hoài Đức

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn vật lý lớp 8 năm học 2022 - 2023 Huyện Hoài Đức dưới đây

Đề giữa kì 1 lớp 8 năm 2022 môn Vật lý - Huyện Hoài Đức 

Câu 1: Một vật đứng yên khi:

A. Vị trí của vật với vật mốc càng xa.

C. Vị trí của vật với vật mốc thay đổi.

Câu 3: Có một ô tô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ?

A. Ô tô chuyển động so với mặt đường

B. Ô tô đứng yên so với người lái xe

C. Ô tô chuyển động so với người lái xe

D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường

De giua ki 1 lop 8 nam 2022 mon Vat ly - Huyen Hoai Duc

De giua ki 1 lop 8 nam 2022 mon Vat ly - Huyen Hoai Duc

De giua ki 1 lop 8 nam 2022 mon Vat ly - Huyen Hoai Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 lớp 8 năm 2022 môn Vật lý - Huyện Hoài Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247