Đề giữa kì 1 môn Địa lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam hướng dẫn tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022, dưới đây là đề thi môn Địa lớp 10.

Đề giữa kì 1 môn Địa lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

Câu 16:  Nguyên nhân chính làm cho sông Mê Công có chế độ nước điều hoà hơn sông Hồng là do

    A. sông Mê Công dài hơn sông Hồng.

    B. thuỷ điện Hoà Bình làm sông Hồng chảy thất thường.

    C. Biển Hồ giúp điều hoà nước sông Mê Công.

    D. sông Mê Công đổ ra biển bằng chín cửa.

Câu 17:  Ở miền núi, nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng là do:

    A. Nước mưa.                                                           B.  Đất đai.

    C. Lớp phủ thực vật                                                D. Độ dốc của địa hình.

De giua ki 1 mon Dia lop 10 - THPT Nui Thanh 2021

Đáp án đề giữa kì 1 môn Địa lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

De giua ki 1 mon Dia lop 10 - THPT Nui Thanh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Địa lớp 10 - THPT Núi Thành 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!