Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS Nguyễn Công Trứ (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, Hà Nội có đáp án chi tiết.

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS Nguyễn Công Trứ

Bài 2 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Bài 4 (1,0 điểm). Để đo khoảng cách giữa hai điểm B và C bị ngăn bởi một cái hồ nước, người ta đóng các cọc ở vị triA. B. C, M. N (như hình vẽ). Biết độ dài của đoạn MN = 48m. Tính khoảng cách giữa hai điểm B và C?

De giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2022 - THCS Nguyen Cong Tru (Co dap an)

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS Nguyễn Công Trứ

De giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2022 - THCS Nguyen Cong Tru (Co dap an)

De giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2022 - THCS Nguyen Cong Tru (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS Nguyễn Công Trứ (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247