Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Nguyễn Thị Định 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS Nguyễn Thị Định. Đề thi gồm 2 trang như sau:

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Nguyễn Thị Định 2022

Câu 3. Phân tích đa thức x’+2x+1 thành nhân tử:

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành

B. tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành

C. tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

D. tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình bình hành

Câu 9. Tam giác ABC vuông có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng:

Câu 10. Cho hình vẽ sau, hình nào có tâm đối xứng:

De giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Nguyen Thi Dinh 2022

De giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Nguyen Thi Dinh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Nguyễn Thị Định 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247