Đề giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2022 có đáp án - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 10 có đáp án chi tiết của Sở GD Bắc Ninh.

Đề giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2022 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 1. x = 2 là một nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập xác định của hàm số

Câu 13. (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

De giua ki 2 lop 10 mon Toan 2022 co dap an - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 10 mon Toan 2022 co dap an - So GD Bac Ninh

Đáp án đề giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2022 - Sở GD Bắc Ninh

De giua ki 2 lop 10 mon Toan 2022 co dap an - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 10 mon Toan 2022 co dap an - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2022 có đáp án - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247