Đề giữa kì 2 lớp 10 năm 2022 môn Anh 2023 - Global Success

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Anh 2023 - Global Success lớp 10 năm học 2022 - 2023 dưới đây.

Đề giữa kì 2 lớp 10 năm 2022 môn Anh 2023 - Global Success

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. tender     B. garnish   C. drain           D. sprinkle

2. A. gender     B. enroll     C. preference   D. secondary

3. A. grill         B. garnish   C. dip               D. slice

De giua ki 2 lop 10 nam 2022 mon Anh 2023 - Global Success

De giua ki 2 lop 10 nam 2022 mon Anh 2023 - Global Success

De giua ki 2 lop 10 nam 2022 mon Anh 2023 - Global Success

Đáp án:

De giua ki 2 lop 10 nam 2022 mon Anh 2023 - Global Success

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 10 năm 2022 môn Anh 2023 - Global Success

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247