Đề giữa kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - Sở GD Bắc Ninh

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 Sở GD Bắc Ninh dưới đây.

Đề giữa kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - Sở GD Bắc Ninh

Câu 4. Từ Hà Nội vào Vinh mỗi ngày có 7 chuyến tàu hỏa và 3 chuyến máy bay. Chủ nhật

này, bạn An muốn đi từ Hà Nội vào Vinh bằng tàu hỏa hoặc máy bay. Hỏi bạn An có bao

nhiều cách chọn chuyển đi?

A. 10.

B. 3.

C. 7.

D. 21.

De giua ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

Đáp án:

De giua ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247