Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Toán - Sở GD Bắc Ninh

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2022 - 2023 Sở GD Bắc Ninh dưới đây.

Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Toán - Sở GD Bắc Ninh

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;m + 1) và mặt phẳng (P): 2x+y-2z+3=0.

Giá trị nguyên dương của tham số m để khoảng cách từ A đến (P) bằng 5 là

A. m = 20.

B. m = 5.

C. m = 10.

D. m = 3.

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Toán - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247