Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Toán - THPT Thiệu Hóa

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Thiệu Hóa, Sở GD Thanh Hóa dưới đây.

Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Toán - THPT Thiệu Hóa

Cấu 15. Cho hai số phức Z1= 2 -2i, Z2 = -3+ 3i. Khi đó số phức Z1 - Z2 là

A. -5+5i.

B. 5-i.

C. -1-i.

D. 5-5i.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh.

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - THPT Thieu Hoa

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - THPT Thieu Hoa

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - THPT Thieu Hoa

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - THPT Thieu Hoa

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - THPT Thieu Hoa

De giua ki 2 lop 12 nam 2023 mon Toan - THPT Thieu Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Toán - THPT Thiệu Hóa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247