Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2024 môn Toán - THPT Thiệu Hóa (Có đáp án)

Trường THPT Thiệu Hóa tổ chức thi giữa học kì 2 năm học 2023 - 2024 cho các em học sinh khối lớp 12 xem chi tiết đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán dưới đây.

Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2024 môn Toán - THPT Thiệu Hóa 

Câu 33. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):(x+1)+(y-2)+(z-1) = I và bán kính R của mặt cầu (S).

A. I(−1;2;1) và R = 2.

B. I(1;-2;-1) và R=2.

C. I(−1;2;1) và R=4.

D. I(1;-2;-1) và R=4.

De giua ki 2 lop 12 nam 2024 mon Toan - THPT Thieu Hoa (Co dap an)

De giua ki 2 lop 12 nam 2024 mon Toan - THPT Thieu Hoa (Co dap an)

De giua ki 2 lop 12 nam 2024 mon Toan - THPT Thieu Hoa (Co dap an)

De giua ki 2 lop 12 nam 2024 mon Toan - THPT Thieu Hoa (Co dap an)

De giua ki 2 lop 12 nam 2024 mon Toan - THPT Thieu Hoa (Co dap an)

Đáp án Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2024 môn Toán - THPT Thiệu Hóa 

De giua ki 2 lop 12 nam 2024 mon Toan - THPT Thieu Hoa (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 12 năm 2024 môn Toán - THPT Thiệu Hóa (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247