Đề giữa kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 - TH Thanh Xuân

Đề kiểm tra định kì giữa kì II năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Thanh Xuân, Như Xuân có đáp án.

Đề giữa kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 - TH Thanh Xuân

  Câu 1. (1 điểm)  a. Số một nghìn hai trăm năm mươi hai xăng- ti -mét khối viết là:

 A. 1252cm3                  B.  1225Cm3                  C.      1252 Cm3        

   b. Số 0,919cm3 đọc là:                                     

A.         Chín trăm mười chín xăng- ti- mét khối.            

B.         Không phẩy chín trăm mười chín xăng- ti- mét khối.

C.         Không phẩy chín nghìn một trăm linh chín xăng- ti- mét khối.

De giua ki 2 lop 5 mon Toan nam 2023 - TH Thanh Xuan

De giua ki 2 lop 5 mon Toan nam 2023 - TH Thanh Xuan

Đáp án

De giua ki 2 lop 5 mon Toan nam 2023 - TH Thanh Xuan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 - TH Thanh Xuân

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247