Đề giữa kì 2 môn GDCD 10 THCS & THPT Tân Lâm 2022

Đề giữa kì 2 môn GDCD 10 THCS & THPT Tân Lâm 2022 đề gồm 4 trang thời gian làm bài 45 phút

Đề giữa kì 2 môn GDCD 10 THCS & THPT Tân Lâm 2022

Câu 11: “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Thói quen và trí tuệ

B. Tài năng và đạo đức

C. Tình cảm và đạo đức

D. Tài năng và sở thích

De giua ki 2 mon GDCD 10 THCS & THPT Tan Lam 2022

De giua ki 2 mon GDCD 10 THCS & THPT Tan Lam 2022

De giua ki 2 mon GDCD 10 THCS & THPT Tan Lam 2022

De giua ki 2 mon GDCD 10 THCS & THPT Tan Lam 2022 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 môn GDCD 10 THCS & THPT Tân Lâm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247