Đề giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 - TH Ya Xiêr (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết trường tiểu học Ya Xiêr, Sa Thầy.

Đề giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 - TH Ya Xiêr

Câu 1.  a. Số một nghìn hai trăm năm mươi hai xăng- ti -mét khối viết là:

A. 1252cm3                  B.  1225Cm3                  C.      1252 Cm3                       

b. Số 0,919cm3 đọc là:                                         

A.         Chín trăm mười chín xăng- ti- mét khối.            

B.         Không phẩy chín trăm mười chín xăng- ti- mét khối.

C.         Không phẩy chín nghìn một trăm linh chín xăng- ti- mét khối.         

Câu 2. a. Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 2,14 dm3 là:

De giua ki 2 mon Toan lop 5 nam 2023 - TH Ya Xier (Co dap an)

Đáp án Đề giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 - TH Ya Xiêr

De giua ki 2 mon Toan lop 5 nam 2023 - TH Ya Xier (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 - TH Ya Xiêr (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247