Đề học kì 2 lớp 1 năm 2023 môn Toán - TH Phượng Sơn

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2022 - 2023 trường TH Phượng Sơn dưới đây

Đề học kì 2 lớp 1 năm 2023 môn Toán - TH Phượng Sơn

a. Một tuần lễ có mấy ngày ?

A. 5 ngày            B. 6 ngày

C. 7 ngày            D. 8 ngày

De hoc ki 2 lop 1 nam 2023 mon Toan - TH Phuong Son

De hoc ki 2 lop 1 nam 2023 mon Toan - TH Phuong Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 1 năm 2023 môn Toán - TH Phượng Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247