Đề học kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - THPT Chuyên Lam Sơn

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 Sở GD Thanh Hóa trường THPT Chuyên Lam Sơn dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - THPT Chuyên Lam Sơn

Câu 8. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà

trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà

trường có bao nhiêu cách chọn?

A. 605.

B. 45.

C. 325.

D. 280.

De hoc ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - THPT Chuyen Lam Son

De hoc ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - THPT Chuyen Lam Son

De hoc ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - THPT Chuyen Lam Son

De hoc ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - THPT Chuyen Lam Son

De hoc ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - THPT Chuyen Lam Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - THPT Chuyên Lam Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247