Đề học kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - THPT Hùng Vương

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 Sở GD TP.HCM trường THPT Hùng Vương dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - THPT Hùng Vương

Câu 2: (1 điểm)

Định giá trị của tham số m để bất phương trình

(m − 2)x² + 2mx - m <0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R.

Câu 3: (1 điểm)

Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số khác

nhau?

De hoc ki 2 lop 10 nam 2023 mon Toan - THPT Hung Vuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 10 năm 2023 môn Toán - THPT Hùng Vương

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247