Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh - THPT Thủ Đức

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 12 năm học 2022 - 2023 THPT Thủ Đức dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh - THPT Thủ Đức

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to

indicate the correct answer to each of the questions from 3 to 7.

Question 3. Which of the following can be the best title for the passage?

A. The Mission of The League of Nations

B. The History of The UN

C. The Promotion of World Peace

D. The First Organization of Its Kind

De hoc ki 2 lop 12 nam 2023 mon Anh - THPT Thu Duc

De hoc ki 2 lop 12 nam 2023 mon Anh - THPT Thu Duc

De hoc ki 2 lop 12 nam 2023 mon Anh - THPT Thu Duc

De hoc ki 2 lop 12 nam 2023 mon Anh - THPT Thu Duc

De hoc ki 2 lop 12 nam 2023 mon Anh - THPT Thu Duc

De hoc ki 2 lop 12 nam 2023 mon Anh - THPT Thu Duc

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 12 năm 2023 môn Anh - THPT Thủ Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247