Đề học kì 2 lớp 4 năm 2023 môn Toán - TH&THCS Minh Khai (Có đáp án)

Đề thi và đáp án học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường TH&THCS Minh Khai được đăng tải ngay phía dưới.

Đề học kì 2 lớp 4 năm 2023 môn Toán - TH&THCS Minh Khai

Câu 2 (1 điểm). a, Trong các số: 865 167; 98 765; 346 120; 421 593. Số lớn nhất là:

A. 865 167           B. 98 765

C. 346 120           D. 421 593

De hoc ki 2 lop 4 nam 2023 mon Toan - TH&THCS Minh Khai (Co dap an)

De hoc ki 2 lop 4 nam 2023 mon Toan - TH&THCS Minh Khai (Co dap an)

Đáp án Đề học kì 2 lớp 4 năm 2023 môn Toán - TH&THCS Minh Khai

De hoc ki 2 lop 4 nam 2023 mon Toan - TH&THCS Minh Khai (Co dap an)

De hoc ki 2 lop 4 nam 2023 mon Toan - TH&THCS Minh Khai (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 4 năm 2023 môn Toán - TH&THCS Minh Khai (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247