Đề học kì 2 lớp 7 năm 2023 môn Anh - Phòng GD Thường Tín

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 7 năm học 2022 - 2023 Phòng GD Thường Tín dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 7 năm 2023 môn Anh - Phòng GD Thường Tín

Task 1: Listen and circle the correct answers. Listen twice.

1. They make the lanterns from_________.

A. wood

B. paper

C. plastic

2. The town with lanterns looks beautiful_________.

A. in the morning

B. at night

C. in the afternoon

Lưu ý: Đáp án trong đề thi là của học sinh.

De hoc ki 2 lop 7 nam 2023 mon Anh - Phong GD Thuong Tin

De hoc ki 2 lop 7 nam 2023 mon Anh - Phong GD Thuong Tin

De hoc ki 2 lop 7 nam 2023 mon Anh - Phong GD Thuong Tin

De hoc ki 2 lop 7 nam 2023 mon Anh - Phong GD Thuong Tin

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 7 năm 2023 môn Anh - Phòng GD Thường Tín

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247