Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Anh - THCS Đại Nài

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 9 năm học 2022 - 2023 UBND TP. Hà Tĩnh trường THCS Đại Nài dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Anh - THCS Đại Nài

II. Choose the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences.

6. We ____ a lot about our school work since the beginning of the meeting.

A. take

B. talked

C. talk

D. have talked

De hoc ki 2 lop 9 nam 2023 mon Anh - THCS Dai Nai

De hoc ki 2 lop 9 nam 2023 mon Anh - THCS Dai Nai

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Anh - THCS Đại Nài

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247