Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Văn - Phòng GD Cầu Giấy (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết Phòng GD Cầu Giấy, Hà Nội dưới đây.

Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Văn - Phòng GD Cầu Giấy

Phần I (6.0 điểm).

1. Bài thơ Nói với con được sáng tác vào năm nào? Kể tên một tác phẩm trình Ngữ văn 9

cũng được sáng tác trong thời gian đó, nêu tên tác giả của tác phẩm ấy.

2. Trình bày mạch cảm xúc của bài thơ Nói với con.

3. Em hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp – phân tích – tổng

hợp làm rõ những điều người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng trong đoạn thơ trên.

Trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập tình thái và phép nối để liên kết câu (gạch

dưới, chú thích rõ một thành phần tình thái và từ ngữ dùng làm phép nối).

De hoc ki 2 lop 9 nam 2023 mon Van - Phong GD Cau Giay (Co dap an)

Đáp án Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Văn - Phòng GD Cầu Giấy

De hoc ki 2 lop 9 nam 2023 mon Van - Phong GD Cau Giay (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề học kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Văn - Phòng GD Cầu Giấy (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247