Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 7 môn Toán - Huyện Yên Phong

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2020 - 2021 lớp 7 môn Toán của Huyện Yên Phong gồm 05 câu hỏi tự luận nội dung như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 7 môn Toán - Huyện Yên Phong

Câu3.(2,0 điểm): Bạn An đọc một cuốn sách có 360 trang trong ba ngày. Ngày thứ nhất An đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai An đọc số trang còn lại.

a) Tính số trang bạn An đọc trong ngày thứ ba ?

b) Tính tỷ số phần trăm số trang bạn An đọc trong ngày thứ ba so với tổng số trang ?

De khao sat chat luong dau nam 2021 lop 7 mon Toan - Huyen Yen Phong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 lớp 7 môn Toán - Huyện Yên Phong

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247