Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - lớp 8 môn Anh

Các em học sinh cùng tham khảo và thử sức với đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 2022 lớp 8 môn Tiếng Anh dưới đây.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - lớp 8 môn Anh

A, Answer the following questions.

1. Where does Nien live?

2. How old is Lan?

3. Which class does Nien in?

B, True (T) or False (F) questions.

1. Nien has moved into Hanoi for two year.

2. Nien lives in Hue.

De khao sat chat luong dau nam 2021 - lop 8 mon Anh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - lớp 8 môn Anh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!