Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - môn Anh lớp 10

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 202 môn Tiếng Anh lớp 10 có thời gian làm bài 50 phút, học sinh phải hoàn thành các câu hỏi như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - môn Anh lớp 10

1. How many days a week does the North London Arts Cinema open?

2. What is the title of the film next week?

3. How long does the film last?

4. What do studenst have to do if they want the cheaper ticket?

5. How far is it from the nearest car park to the cinema?

De khao sat chat luong dau nam 2021 - mon Anh lop 10

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 - môn Anh lớp 10

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247