Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 môn Toán khối lớp 6 có hướng dẫn chấm bài chi tiết. Đề thi gồm 04 câu tự luận, thời gian làm bài 40 phút.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Toán lớp 6

Bài 4:( 3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m . Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m. Tính đáy BC của tam giác.

De khao sat chat luong dau nam 2021 mon Toan lop 6

De khao sat chat luong dau nam 2021 mon Toan lop 6

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Toán lớp 6

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!