Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Toán lớp 7 - Có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 7 gồm 03 điểm phần trắc nghiệm và 07 điểm phần tự luận, thời gian làm bài 60 phút.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Toán lớp 7

Câu 6: Có bao nhiêu đường thẳng qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước:

A) 1           B) 2          C) 3             D) 4

De khao sat chat luong dau nam 2021 mon Toan lop 7 -  Co dap an

De khao sat chat luong dau nam 2021 mon Toan lop 7 -  Co dap an

De khao sat chat luong dau nam 2021 mon Toan lop 7 -  Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Toán lớp 7 - Có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247